کارگاه آموزشی خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه مایرز بریگز

مدرس: مهرداد آقاجانی ، مدرس جهاد دانشگاهی و مربی آموزشی اداره توانمند سازی و کارآفر...ینی شهرداری تهران
زمان : پنجشنبه بیست و پنجم/25 خرداد ۱۳۹۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۸
مکان : مرکز مشاوره ی کسرا واقع در خیابان فاطمی غربی، نبش جمالزاده ، پلاک ۲۷۴

شهریه ی کارگاه آموزشی : پنجاه/50 هزار تومان

نحوه ی ثبت نام : واریز شهریه کارگاه به شماره کارت 6274129004609106 به نام محمد مهدی کهربی

لطفا پس از واریز مبلغ با شماره ی همراه 09301035528 تماس گرفته و ثبت نام خود را قطعی کنید