Strata | 3 Columns / Interactive Banners
10479
page,page-id-10479,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.7.3,vc_responsive

حیات مجدد

23/07/1396زندگی و حیاتِ هر صاحبِ حیاتی عبارت است از هر لحظه نو به نو شدنِ حیات و زندگیِ او ، زندگی یعنی حرکت و جنبش ، سکون و بی حرکتی یعنی مرگ و نابودی.


کارل گوستاو یونگ/ کتابِ خودِ ناشناخته
---------------------------------------------------
می دانید که جامعه متشکل از مجموعه ای از افراد است.حالا تصور کنید که جامعه از انبوهی از افرادی ساخته شده باشد که برایِ آنان شهامتِ تجدید حیات و نو شدنِ عقاید و افکار ممنوع ، تابو و یا بسیار هزینه بر باشد.چنین افرادی ترجیح می دهند به حیاتی امن ولی تاسف بار تن دهند اما هیچ گاه بیش از یک اندازۀ مشخصی از دایرۀ امنیت خارج نشوند. از آن سو تصور کنید جامعه متشکل از افرادی باشد که دیگر به تعبیرِ یونگ محتوایشان بیش از یک صفر باشد.افرادی که در ازدحامِ جمعیت ها خود را به فراموشی نسپرده اند و توانسته اند قدمی در جهتِ خود آگاهی بردارند.چنین افرادی می دانند نو شدن و حیاتِ دوباره هزینه بر است و مسئولانه حاضر هستند هزینه و رنجِ ناشی از آگاهی را تحمل کنند.رنجی شبیه به پوست انداختن.

جامعه ای که متشکل از چنین افرادِ فردیت یافته و آگاهی باشد دیگر مجموعه ای از صفر ها نیست .این جامعه خود حیاتی مجزا و بسیار معنا دار پیدا می کند و دیگر هرگز نمی تواند بی حرکت و بی جان باشد.پویایی و نو شدنِ مجدد و دائمی خصوصیتِ جامعه ای است افراد در آن به اهمیتِ رشدِ شخصی و فردیت آگاه شده شده اند. اگر رکود و رخوت را در پیرامونِ خود احساس می کنید اگر باور دارید جامعۀ شما بویِ کهنگی و تعصب می دهد اگر خشکی عقاید و باورهایِ افراد در جامعه شما را می رنجاند بدانید که تنها وظیفۀ اصلیِ شما تجدیدِ حیات و نو به نو شدنِ خود است.به عنوانِ یک فرد ببینید سهمِ شما در این کهنگیِ جمعی چیست؟ ببینید کجا باید چیزی را در درونِ اصلاح کنید ببینید در باغِ جانتان چه چیزی باید هرس شود و یا کجا باید از خودی کهنه خداحافظی کنید و همچون پوسته ای فرسوده و بی جان آن را از اندامِ روان و جانتان جدا کنید.


سالِ نو میلادی را به کسانی که می خواهند از درون شاهدِ نو شدن و تجدیدِ حیات باشند تبریک می گویم ، حیاتی پویا و سرشار از معنا برایتان آرزو دارم. 

عاطفه عبدی -2014/01/01