روان تحلیل / مطالب / روانشناسی تحلیلی یونگ / یونگ بلاگ

یی چینگ (66) : شش خطی - شماره 57

1398/04/26

چکیده
شش‌خطى سون یکى از هشت سه‌خطى دوبرابر شده است. او بزرگ‌ترین دختر است و نماد باد و چوب تلقى مى‌شود و گرچه همانند باد و یا ریشه‌هاى درخت نفوذکننده است، اما به عنوان ویژگى‌اش به صفت «مهربان» شناخته مى‌شود. اصل تاریکى، که در خود ثابت و بى‌تحرک است، با نفوذ نور تحلیل رفته، و خود را تسلیم آرامش مى‌کند. در طبیعت این باد است که ابرهاى انبوه را از هم متفرق کرده و آسمان را صاف و روشن مى‌کند. در زندگى انسانى داورى موشکافانه و روشن است که درونمایه پنهان تاریکى را مخدوش مى‌کند. در زندگى اجتماعى نیروى نفوذکننده شخصیت بزرگ است که توطئه‌گران ضد نور را افشاء کرده و اسباب شکست آن‌ها مى‌شوند.

 

نوشته : ش.پ

سون - آرامش (باد، نفوذکننده) در عنصرشناسى چین باستان، پنج عنصر وجود دارد: چوب یا باد، آتش، خاک، فلز و آب. پس چوب یکى از عناصر اصلى ساختار اندیشه در چین باستان است. چوب در عین حال به معناى هوا و باد است و صفات دیگر آن آرامش و نیروى نفوذکننده است. در اینجا دو سه‌خطى که مظهر چوب هستند در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

 

سه‌خطى بالائى سون : آرام، باد، چوب

سه‌خطى پائینى سون : آرام، باد، چوب

 

 

شش‌خطى سون یکى از هشت سه‌خطى دوبرابر شده است. او بزرگ‌ترین دختر است و نماد باد و چوب تلقى مى‌شود و گرچه همانند باد و یا ریشه‌هاى درخت نفوذکننده است، اما به عنوان ویژگى‌اش به صفت «مهربان» شناخته مى‌شود. اصل تاریکى، که در خود ثابت و بى‌تحرک است، با نفوذ نور تحلیل رفته، و خود را تسلیم آرامش مى‌کند. در طبیعت این باد است که ابرهاى انبوه را از هم متفرق کرده و آسمان را صاف و روشن مى‌کند. در زندگى انسانى داورى موشکافانه و روشن است که درونمایه پنهان تاریکى را مخدوش مى‌کند. در زندگى اجتماعى نیروى نفوذکننده شخصیت بزرگ است که توطئه‌گران ضد نور را افشاء کرده و اسباب شکست آن‌ها مى‌شوند.

 

داورى

آرامش. موفقیت در چیزهاى کوچک. 

جایى داشتن براى رفتن، مطلوب است. 

دیدار شخص بزرگ مطلوب است.

 

نفوذ کردن یک تأثیر ناپیدا و تدریجى دارد. او نه با عملکرد خشونت‌بار مؤثر مى‌شود، بلکه از طریقى نفوذ مى‌کند که توقفى در آن نیست. نتایج چنین روشى در چشم بیننده کمتر از برد کسانى‌ست که با حمله ناگهانى دست به عمل مى‌زنند، اما چنین نفوذى با دوام‌تر و کامل‌تر است. اگر شخص مایل است چنین تأثیرى ایجاد کند، باید هدف مشخص و روشنى داشته باشد، چرا که تنها هنگامى هدف مطلوب به‌دست مى‌آید که نفوذ کردن در راستاى آن انجام گیرد. قدرت کوچک تنها در صورتى مى‌تواند به هدفش برسد که خود را به انسانى سر‌شناس که قادر به ایجاد نظم است متصل کند.

 

 

انگاره

باد‌ها پى در پى ادامه دارند: 

انگاره نفوذ آرام. 

از این قرار انسان بر‌تر 

فرمان خود را جارى مى‌کند

و تعهدات خود را به انجام مى‌رساند.

 

کیفیت نفوذکننده باد بستگى به تحرک مدام آن دارد. وقت وسیله آن است. این‌‌ همان چیزى‌ست که آن را قدرتمند مى‌کند. به همین روش اندیشه فرمانروا باید در روح مردم نفوذ کند. این نیازمند نفوذ مداومى‌ست که با خود روشنایى و قدرت به همراه مى‌آورد. تنها زمانى که فرمان جذب فکر مردم شود عملکرد در طریق آن ممکن مى‌شود. عملکرد بدون آماده‌سازى زمینه، تنها باعث ترس و دفع می‌شود.

 

 

خط‌ها

شش در آغاز یعنى: 

در پیشرفت و عقب‌نشینى، 

ایستادگى جنگجو مطلوب است.

 

آرامش ذاتى اغلب منجر به بى‌تصمیمى مى‌شود. شخص در خودش آن‌قدر قدرت احساس نمى‌کند تا با ثبات قدم پیش برود. هزار شک و تردید بر او غلبه مى‌کند؛ شخص به هرحال کار را وانمى‌گذارد، بلکه بى‌تصمیم و مردد بر جاى مى‌ماند. در چنین شرایطى یک قاطعیت نظامى کار درستى‌ست، که در این حالت شخص آن کارى را انجام مى‌دهد که نظم طالب آن است. نظم با ثبات بسیار بهتر از بى‌بند و بارى غیر عاقلانه است. 

 

 

نه در خط دوم یعنى: 

نفوذ کردن در زیر تخت. 

کاهنان و جادوگران در شمار زیاد به کار گرفته مى‌شوند. 

خوش‌اقبالى. سرزنشى نیست.

 

 

در زمان‌هایى که شخص مجبور به معامله با دشمنان مخفى‌ست، انفاذ نامرئى پنهانى به گوشه‌هاى تاریک مى‌روند و بر مردم نفوذى القاءکننده پیدا مى‌کنند. در چنین لحظاتى لازم است این نشانه‌ها را در پنهان‌ترین اعماق پیدا کرد تا بتوان با تأثیرات آن مبارزه کرد. این کار کاهنان است؛ آن‌ها کار سیاه جادوگران را خنثى مى‌کنند. ناشناخته بودن چنین توطئه‌هایى قدرت شدید عملى و کوششی خستگى‌ناپذیر مى‌طلبد، اما این‌کار ارزش انجامش را دارد. چون هنگامى که چنین نفوذ فرارى در معرض نور قرار گرفته و نشان‌دار شود قدرت خود را بر مردم از دست مى‌دهد.

 

نه در خط سوم یعنى: 

نفوذ کردن مکرر. حقارت.

 

در تفکر موشکافانه زیاده‌روى نباید کرد، چرا که ممکن است قدرت تصمیم‌گیرى را سست کند. پس از آنکه مسئله اساساً مورد بررسى قرار گرفت تصمیم‌گیرى براى عمل کردن ضرورى مى‌شود. تأمل زیاد و تکرارى باعت شک و وسواس مى‌شود که نتیجه آن حقارت است، چرا که شخص خود را فاقد قدرت تصمیم‌گیرى نشان مى‌دهد.

 

 

شش در خط چهارم یعنى: 

پشیمانى ناپدید مى شود. 

در جریان شکار

سه نوع شکار گرفتار مى‌شوند.

 

 

هنگامى که موقعیت توأم با مسئولیت و تجربه انبوه، شخص را به سوى ترکیب فروتنى ذاتى با عملکرد شدید راهبر شود، موفقیت بزرگ تضمین شده است. سه نوع حیوان براى پیشکش به خدایان و خوراک میهمانان و مصرف روزانه به خدمت گرفته مى‌شوند. هنگامى که صید پاسخ دهد تمام هدف‌هاى سه‌گانه شکار به‌طور ویژه موفقیت‌آمیز تلقى مى‌شود.

 

نه در خط پنجم یعنى: 

پشتکار باعث خوش‌اقبالى‌ست. 

پشیمانى ناپدید مى‌شود. 

همه کار‌ها به کرده مى‌آید. 

آغازى نیست اما پایانى هست. 

پیش از تغییر سه روز. 

پس از تغییر سه روز. 

خوش‌اقبالى.

 

 

در موقعیت شرح داده‌شده در شش‌خطى کوا، (شماره ١٨) یک نقطه کاملاً نوین خروج مى‌بایست در نظر گرفته شود، اما در اینجا این صرفاً مسئله اصلاحات است. آغاز چندان خوب نیست، اما لحظه‌اى رسیده است که جهت نوینى براى حرکت در نظر گرفته شود. تغییر و بهبود لازم‌اند. این گام‌ها باید با قاطعیت برداشته شوند، چرا که با یک فکر محکم و صحیح مى‌توان کار را به انجام رساند؛ پس موفقیت خواهد آمد و پشیمانى ناپدید مى‌شود. اما باید در نظر داشت که چنین اصلاحاتى به ملاحظات دقیقى بستگى دارد. پیش از هر تغییرى باید دوباره و دوباره غور و تفحص کرد. پس از تغییر انجام‌شده لازم است با دقت براى مدتى شرایط منجر به اصلاح را بررسى کرد. چنین کار محتاطانه‌اى همراه با اقبال خوش خواهد بود. 

 

 

نه در بالا یعنى: 

نفوذ کردن زیر تخت. 

او اموال و تبر خود را از دست مى‌دهد. 

پشتکار باعث بداقبالى‌ست.

 

 

دریافت انسان عبارت مى‌شود از نفوذ کردن به کمال. او انفاذ صدمه‌زننده را تا مخفى‌ترین گوشه‌ها دنبال مى‌کند. اما آن نیروى کافى را براى جنگیدن قاطع با آن‌ها ندارد. در چنین شرایطى هر نوع کوشش براى نفوذ کردن در قلمرو تاریکى صدمه‌زننده است.

 

 

با کلیک روی هر کدام از اعداد زیر می توانید توضیحات مربوط به آن شش خطی را مطالعه کنید :

08 07 06 05 04 03 02  01
16
15 14 13 12 11 10  09 
24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33
48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49
64 63 62 61 60 59 58 57