روان تحلیل / مطالب / روانشناسی تحلیلی یونگ / یونگ بلاگ

یی چینگ (18) : شش خطی - شماره 09

1398/04/24

چکیده
این شش‌خطی به معنای نیروی کوچک است – نیرویی تاریک‌وار – که مهار می‌کند، رام می‌کند، جلوگیر است. یک خط شکسته و ضعیف در مکان چهارم، که جایگاه وزیر است، پنج خط قوی را مهار می کند. در شکل نمادین آن باد در آسمان می وزد. باد ابرها را، که نفس خیزنده سه‌خطی کنش هستند، مهار کرده، و آنها را توده می‌کند، اما البته آن توان لازم را ندارد که باعث بارش باران شود. شش‌خطی نمایشگر شکل‌گیری شرایطی‌ست که بر وفق آن یک عنصر قوی به طور موقت به وسیله یک عنصر ضعیف مهار می‌شود. تنها در تکیه بر آرامش است که چنین پدیده‌ای می‌تواند پیامد موفقی داشته باشد.

 

نوشته : ش.پ

هسیا جه او- رام کردن نیروی کوچک

سه‌خطی بالا : سون آرام، باد

سه‌خطی پائین: جیان : کنش، آسمان

 

راه درازی باهم آمده ایم و امید که به مرور معانی محفوظ در این کتاب آسان شود.

 

این شش‌خطی به معنای نیروی کوچک است – نیرویی تاریک‌وار – که مهار می‌کند، رام می‌کند، جلوگیر است. یک خط شکسته و ضعیف در مکان چهارم، که جایگاه وزیر است، پنج خط قوی را مهار می کند. در شکل نمادین آن باد در آسمان می وزد. باد ابرها را، که نفس خیزنده سه‌خطی کنش هستند، مهار کرده، و آنها را توده می‌کند، اما البته آن توان لازم را ندارد که باعث بارش باران شود. شش‌خطی نمایشگر شکل‌گیری شرایطی‌ست که بر وفق آن یک عنصر قوی به طور موقت به وسیله یک عنصر ضعیف مهار می‌شود. تنها در تکیه بر آرامش است که چنین پدیده‌ای می‌تواند پیامد موفقی داشته باشد.

 

داوری

رام کردن نیروی کوچک

با موفقیت توأم است.

ابرهای انبوه، هیچ بارانی در ناحیه غربی نمی‌بارد.

 

 

این انگاره اشاره به شرایطی دارد که در چین و در زمانی که شاه ون، که در اصل از غرب آمده بود، در شرق و در دربار جوهسین جبار به سر می‌برد. این یعنی لحظه عمل به مقیاس بزرگی هنوز دور از دسترس است. تنها کاری که شاه ون می‌تواند انجام دهد این است که به نحوی دوستانه با جبار مدارا کند. از این قرار نماد ابرهای گسترده نویدبخش رطوبت بوده و زمین را برکت می‌بخشد، گرچه بارانی نمی‌بارد. شرایط مساعد نیست. چشم‌اندازی از موفقیت غائی در پیش روست، اما مشکلاتی در سر راه قرار دارد، و ما صرفاً می‌توانیم زمینه‌های مقدماتی کار را جهت بدهیم. تنها در خلال انجام کارهای کوچک دوستانه است که می‌توانیم نفوذ مختصری اعمال کنیم. زمان تصمیم‌گیری گسترده هنوز فرا نرسیده است. به هرحال ما ممکن است در مقام یک صاحب نفوذ مهارکننده و معتدل‌کننده قادر به عملکرد محدودی باشیم. ما برای رسیدن به هدف خود نیازمند قدرت تصمیم‌گیری راسخ درونی و نرمش و سازگاری در ارتباطات بیرونی خود هستیم.

 

 

انگاره

باد در آسمان در حال وزش است:

این انگاره رام کردن نیروی کوچک است.

از این قرار انسان برتر

وجهه بیرونی طبیعت خود را پالوده می‌کند.

 

 

این به‌راستی روشن است که باد ابرها را در آسمان حرکت می‌دهد. اما از آنجایی که فقط هوا است و بدنه محکمی ندارد قادر به ایجاد تأثیرات عظیم یا مانا نیست. بدین ترتیب است که یک انسان، در زمان‌هایی که توان تأثیرگذاری بزرگ در جهان خارجی را ندارد، تنها کاری که می‌تواند بکند پالایش تظاهرات طبیعت خود در اشکال کوچک است.

 

خط ها

نه در خط آغازین یعنی:

بازگشت به راه.

چطور می‌توان انجام چنین کاری را سرزنش کرد؟

اقبال خوش.

 

پیشرفت به سوی آینده در طبیعت یک انسان قوی به ودیعه گذاشته شده است. او در انجام این کار با موانع آشنا خواهد شد. او از این روی به راهی بازخواهد گشت که مناسب موقعیت او بوده و فرصتی برای او فراهم خواهد گشت تا به جلو برود یا عقب نشینی کند. در طبیعت چیزها این باعث خوش اقبالی خواهد شد، زیرا کار خردمندانه و عاقلانه این است که نکوشیم چیزی را به زور به دست آوریم.

 

 

نه در خط دوم یعنی:

او به خود اجازه می دهد تا بازگشت را در مد نظر قرار دهد.

اقبال خوش.

 

 

 

شخص میل دارد به سوی جلو برود، اما پیش از آن که زیاد جلو برود، در نمونه‌ای از دیگرانی همانند خود درمی‌یابد که این راه مسدود است. در چنین موردی، یک شخص عاقل و ثابت‌قدم، اگر ببیند کوشش به پیشروی هماهنگ با روح زمان نیست هیچ نوع تلاشی در نشان دادن خود به عنوان یک موجود سرسخت نخواهد داشت، بلکه به همراه دیگرانی که مانند خود او هستند عقب‌نشینی خواهد کرد. این باعث خوش‌اقبالی خواهد شد، چرا که شخص بدون دلیل خود را به خطر نمی‌اندازد.

 

 

نه در خط سوم یعنی:

پره‌های چرخ از چرخ‌های گاری جدا خواهند شد.

مرد و همسرش چشم‌هایشان را می‌درانند.

 

 

اینجا، به دلیل آگاهی از این که نیروی سدکننده بی‌اهمیت است تلاشی برای پیشروی توأم با زور، به انجام خواهد رسید. اما از آنجایی که در این شرایط قدرت، به‌راستی در دست ضعیف است، این هجوم ناخوش‌آیند ناگهانی محکوم به شکست خواهد بود. شرایط خارجی مانع پیشرفت خواهد شد، چنان که از بین رفتن پره‌های چرخ جلوی حرکت گاری را خواهد گرفت. ما این را حکم تقدیر نمی‌دانیم، معهذالک جر و بحث کسالت‌باری همانند نزاع زن و شوهر آغاز می شود. طبیعتاً این یک موقعیت مساعد نخواهد بود، زیرا، اگرچه ممکن است شخص ضعیف‌تر میدان عمل خود را حفظ کند، اما مشکلات آنقدر بی‌شمارند که فرصت نتیجه شادمانه را به صفر خواهند رساند. در چنین شرایطی حتی انسان قوی نمی‌تواند قدرت خود را بر اطرافیانش اعمال کند. او در جایی که انتظار پیروزی را دارد مانع سختی را تجربه خواهد کرد، و از این قرار اعتبار خود را به خطر خواهد انداخت.

 

 

شش در خط چهارم یعنی:

اگر شما بی‌ریا هستی، خون ناپدید خواهد شد و ترس از میان خواهد رفت.

سرزنشی نیست.

 

 

اگر شخص در موقعیت مشکل و پرمسئولیتی، در مقام مشاور یک مرد قوی قرار داشته باشد، بایستی طوری او را مهار کند که درستی در حد امکان حاصل شود. در اینجا چنان خطر عظیمی وجود دارد که ممکن است یک خونریزی و کشت و کشتار حقیقی به راه بیفتد. با این حال نیروی حقیقت بی‌غرض بزرگ‌تر از تمامی این مشکلات است. این نیرو چنان وزنه‌ای در خود حمل می کند که باعث پایان مطلوبی خواهد شد، و خطر کشت و کشتار و تمامی ترس‌ها ناپدید خواهد شد.

 

نه در خط پنجم یعنی:

اگر بی‌ریا هستید و وفادارانه دلبسته،

به دلیل همسایه خود ثروتمند هستید

 

وفاداری وابستگی‌های محکم را باعث خواهد شد چرا که این یعنی هر شریکی دیگری را تکمیل خواهد کرد. وفاداری شخص ضعیف‌تر در وقف‌شدگی او نمود پیدا می‌کند، در شخص قوی‌تر قابلیت اطمینان کردن به او ارزش ایجاد می‌کند. این ارتباط قدرتمند دوسره راهبر به ثروتی حقیقی‌ست چرا که به تمامی در آشکارگی‌ست، زیرا که ثروت احتکار شده نیست، بلکه با دوستان تقسیم می‌شود. لذت تقسیم‌شده لذت مضاعف است.

 

 

نه در خط ششم یعنی:

باران می‌آید، آرامش برقرار است.

این به خاطر تأثیر پایدار شخصیت است.

پشتکار زن را به خطر می‌اندازد.

ماه تقریباً در بدر است.

اگر انسان برتر پافشاری کند،

بداقبالی خواهد آمد.

 

 

موفقیت در دسترس است. باد باران را باعث شده است. یک دیدگاه ثابت دست‌یافتنی شده. این در اثر تراکم تاثیرات کوچکی‌ست که شخصیت انسان برتر ایجاد کرده است. اما موفقیت تضمین‌شده‌ای که گام به گام به دست آمده باشد طلب احتیاط عظیمی را می‌کند. برای کسی که فکر می‌کند توانسته بر آن غلبه کند توهم خطر بزرگی ست. اصل مادینه، که به عنوان اصل ضعیف، به پیروزی نائل شده هرگز نبایستی لاف بزند- این خطر را در پی خواهد داشت. هنگامی که ماه تقریباً در بدر کامل است نیروی تاریکی قوی‌ترین است. هنگامی که ماه در بدر کامل است و در برابر خورشید، افول آن اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی شخص باید به آن چه که به دست آورده است راضی باشد. پیشروی پیش از وقت منجر به بداقبالی خواهد شد.

 

با کلیک روی هر کدام از اعداد زیر می توانید توضیحات مربوط به آن شش خطی را مطالعه کنید :

08 07 06 05 04 03 02  01
16
15 14 13 12 11 10  09 
24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33
48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49
64 63 62 61 60 59 58 57