روان تحلیل / دوره / دوره‌ها

2,000,000

کارگاه مبانی روانکاوی بالینی لــکان

1401/05/20 (19:00)1401/07/11 (14:59)
چکیده
در این دوره با پیش‌فرض عدم آشنایی مخاطب با نظریات لکان، سعی بر آن است که مروری برمقدمات نظریات لکان داشته باشیم.
در هر قدم علاوه‌بر توضیح پایه‌ای هر مفهوم و ذکر مثال‌های انضمامی از موردهای بالینی، تلاش می‌شود که کژفهمی‌های رایج از این مفاهیم را اصلاح کنیم.

RavanTahlil


با توجه به کمبود منابع آموزشی در زمینۀ روانکاوی بالینی لکانی، تلاش شده است در این سری از کارگاره‌ها بر کاربرد بالینی نظریات توجه ویژه‌ای را داشته باشیم.
از آن‌جا که فهم لکان دارای ظرافت‌های مفهمومی و لایه‌های متعدد و درهم‌تنیده‌ای است، این دوره برای مخاطبین آشنا با لکان نیز دارای نکاتی قابل استفاده است. جلسۀ اول:

روانکاوی چیست؟ روان‌کاو کیست؟ لکان کیست؟
تفاوت روان‌کاوی لکانی با رویکردهای دیگر بالینی (روان‌شناسی و رویکردهای دیگر روان‌کاوی‌) چیست؟ از منظر لکان بیماری روانی چیست؟
پیش‌فرض‌های تعریف انسان سالم چیست؟ جایگاه روان‌کاو از منظر لکان چیست؟ دستاوردهای بالینی رویکرد لکان کدامند؟جلسۀ دوم:

 بررسی مراحل رشد کودک و نقش آن در روان‌کاوی
آشنایی مقدماتی با سه ساحت واقع، خیالین و نمادین
بررسی هوشیاری کودک در نوزادی
بررسی ساحت خیالی و مرحلۀ آئینگیجلسۀ سوم:

معرفی مدل اقتصادی فروید
بررسی دقیق‌تر امرواقع، ژوئیسانس،‌ ابژه a، رانه
گذر از امرواقع به امر خیالیجلسۀ چهارم:

نارسیسیم اولیه و مرحلۀ آئینگی
اگو و سوژۀ
توپر (S)
گذر از امرخیالی به امر نمادین
آرمان من، من آرمانیجلسۀ پنجم:

سوپراگوی وقیح
سوژۀ محذوف زبان (
$)
نشانه، دال و مدلول

 

جلسۀ ششم:

زبان  موهبت ویژه یا اسبِ تروا
جایگاه نمادین و دیگری بزرگ
تمدن/فرهنگ، طبیعت و دیگری بزرگ
دال‌(های) اعظم (S1)
دانش و زنجیزۀ دلالت (S2)
نام(های) پدر
گذر از امر واقع به امر نمادین
ارتباط دال‌(های) اعظم (S1) و ابژه a  جلسۀ هفتم:

مقدمات گفتار
محور هم‌نشینی
محور هم‌جانشینی
جایگاه‌های روان‌کاو در فرآیند روان‌کاوی
انتقال
اضطراب و احساس‌های فریبنده
سخن تهی، سخن توپرجلسۀ هشتم:

گفتار روان‌کاوی
روان‌کاوی به عنوان خاص‌ترین نوع رابطۀ انسانی
روان‌کاوی در سه ساحت لکانی
تکرار
تکرار در سه ساحت لکانیجلسۀ نهم:

حدت مادر/کودک و فقدان
بررسی دقیق‌تر رانه، ابژه
a و فانتزی
نیاز، خواست و میل
بررسی رانه‌های دهانی، مقعدی، فالیک، دیداری و آوائیجلسۀ دهم:

روان‌پریشی و روان‌رنجوری
اختگی و نام‌(های)ِ پدر
فالوس
ژوئیسانسِ مازاد
ناخودآگاه
دو حد نمادین: مرگ و جنسیت
معرفیِ مدالیسون‌های روان‌پریش: اسکیزو، اتیسم، پارانویاجلسۀ یازدهم:

معرفیِ مدالیسون‌های روان‌رنجور: وسواس، فوبیا، هیستری
تپش ناخودآگاه
دانش ناخودآگاه
محصولات ناخودآگاه: خواب، کنش‌پریشی، تپق، فراموشی
روان‌پریشی فعال و غیرفعال
شیوه‌های تشخیص روان‌پریش غیرفعال
خطرات اشتباه در تشخیص و فعال شدن روان‌پریشی جلسۀ دوازدهم:

بررسی ساختاری روان‌رنجوری مطالعۀ دقیق‌تر روان‌رنجوری وسواسی
مطالعۀ موردی موش‌مرد
فریبندگی نشانگان DSM در تشخیص وسواسی
وسواس در سه ساحت لکانی
مرحلۀ مقعدی و وسواسی
رانه و تکرار در وسواسی
میل ناخودآگاه وسواسی
مرگ و سوژۀ وسواسی
مطالعۀ موردی محصولات ناخودآگاه سوژۀ وسواسی


نظرات 
    برای ثبت نظر باید عضو باشید. اینجا ثبت نام کنید یا اگر عضو هستید وارد سامانه شوید.