روان تحلیل / دوره / دوره‌ها

1,300,000

کارگاه تیپ‌شناسی MBTI - Step I

1399/11/07 (01:01)1399/11/18 (23:59)
چکیده
Myers-Briggs Type Indicator که به اختصار MBTI خوانده می‌شود، یک تست ارزیابی شخصیت است که بر اساس آن مشخص می‌شود هر فردی دارای چه خصوصیاتی است و در شرایط مختلف چگونه تصمیم‌گیری می‌کند و بر اساس این تست که از یکسری سؤال تشکیل شده است، مشخص خواهد شد که از میان 16 تیپ شخصیتی مختلف کدام‌یک در ما پررنگ‌تر است.
 


بعد از اتمام دوره، گواهی شرکت در دوره، از طرف انستیتو یونگ تهران وابسته به
مجوعه روان تحلیل دریافت خواهید کرد.


اطلاعات ثبت نام :

مدرس: حمید رضا ریاضتی

(دانش آموخته روانشناسی یونگ در انستیتو یونگ تهران)

تاریخ: پنج شنبه و جمعه / 23 و 24 بهمن 1399

هزینه ثبت نام : یک میلیون و سیصد هزار تومان

برای پرداخت هزینه کلاس بدون ثبت نام در سایت اینجا را کلیک کنید.


نیازها، خواسته ها، علایق، مهارت ها، ارزش ها و شخصیت های اشخاص همه با هم متفاوت اند. اگر دو نفر دارای گونه شخصیتی واحدی نباشند، کاری که به نظر یکی جالب است ممکن است برای دیگری ابداً جالب نباشد و حتی اولی از آن بدش آید. متخصصان امور شغلی از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده اند که بعضی ها در انجام دادن بعضی کارها موفق تر عمل می کنند، بنابراین بسیار مفید است کاری که انجام می شود با استعداد و توانمندی های فرد به خوبی با هم هماهنگ باشد. با این وصف یافتن ابزاری که بتوان تیپ شخصیتی افراد را شناسایی کرد برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و استخدامی ضرورت می یابد.

آزمون MBTI پاسخی بود بدین نیاز، آزمون تیپ شخصیتی که از دهه ١٩٢٠ تا به اکنون بر روی آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته، این نیاز را برآورده نموده و با استفاده از الگوی ١٦ تیپ شخصیتی افراد مختلف را از نظر شخصیتی از هم متمایز و سپس مشاغل مختلف و متناسب با تیپ شخصیتی مربوطه را معرفی می کند. هر تیپ شخصیتی، برای برخی از گروه های شغلی مناسب است. 
تیپ شخصیتی (MBTI) چه سئوالاتی را پاسخ می دهد؟

آزمون تیپ شخصیتی تلاش می کند به چهار سئوال زیر پاسخ دهد؟

١.شناسايی اين که ما با دنيا چگونه تبادل و تعامل می کنيم؟

٢.انرژی خود را به کجا هدايت می کنيم؟

٣.اطلاعات را چگونه جمع آوری می کنيم؟

٤.چگونه تصميم می گيريم و ترجيح می دهيم در شرايط سازمان يافته فعاليت کنيم يا استقلال بيشتری داشته باشيم؟

 

 

تیپ شخصیتی (MBTI) چه مواردی را می سنجد؟

آزمون تیپ شخصیتی بر مبنای سئوالات بالا ٤ معیار کلی را در يک پيوستار از صفر تا پانزده پردازش می کند که عدد بيشتر غالب بودن آن گرايش يا کارکرد را نشان می دهد.

در تست MBTI چهار معیار کلی در فرد مورد تحلیل قرار می گیرد که عبارتند از :

١. برون گرا یا درون گرا بودن

٢. حسی یا شهودی بودن

٣. فکری یا احساسی بودن

٤. منضبط یا ملاحظه کار بودن


 

برون گرا یا درون گرا بودن؛ گرایش کلی است که تعيين می کند فرد با دنیا چگونه تبادل و تعامل مي کند؟ بر این اساس میزان درون گرایی و برونگرایی فرد استخراج می شود.

 

E. برون گرايی (Extraversion):

برون گراها افرادي اجتماعی، دوستدار ديگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژي، خوشبين، دوستدار هيجان و تحريک و اميدوار به موقعيت هايشان وآينده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. اين افراد علاقمند به تحقيق و پژوهش می باشند. 

برونگراها افرادی هستند که انرژی را از دنیای بیرونشان به دست می‌آورند.

برونگراها معمولا در مقایسه با بقیه افراد ارتباطات و دوستی‌های بیشتری دارند.

نسبت به درون‌گراها، پر انرژی‌تر دیده می‌شوند.

I. درون گرایی (Introversion) :

درون گراها افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، يکنواخت و متعادل، کمرو و دوستدار تنهايی هستند.

درون‌گراها از خلوت و تنهایی با خودشان انرژی می‌گیرند.

درون‌گراها بیشتر زمانشان را در ذهنشان می‌گذرانند و غرق در افکارشان هستند.

ارتباط‌های یک‌به‌یک یا بودن در جمع‌های کوچک‌تر و آشناتر را ترجیح می‌دهند.


حسی یا شهودی بودن؛ تعيين می کند که فرد چگونه اطلاعات را از محیط اطراف جمع آوری می کند و بر این اساس میزان حسی و شهودی بودن فرد استخراج می شود.S. حسی (Sensing):

افرادی که ترجيح مي دهند با استفاده از چشم و گوش و ديگر حواس پنجگانه به آنچه که در اطرافشان می گذرد پی ببرند و به ويژه آن ها به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد، توجه می کنند و آن را به خوبی درک می کنند.

به داده‌های ملموس، واقعی و قابل درک که با حواس پنج‌گانه‌شان دریافت کرده‌اند توجه می‌کنند.

برای حسی‌ها داده‌ها و اطلاعات حقیقی، مستند و قابل اطمینان اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به شهود و الهام دارد.

به جزئيات مراحل انجام یک کار دقت زیادی دارند.N. شهودی (Intuition):

اشخاصی که ترجيح می دهند با ديدن " تصوير بزرگ از آنچه هست" و تمرکز بر پيوندها و ارتباطات موجود ميان حقايق، اطلاعات را درک کنند و آن ها به ويژه ترجيح می دهند با درک و ديدن امکانات جديد (خلاقيت) و روش های مختلف انجام کارها، اطلاعات را جمع آوری کنند.

به ارتباط بین اطلاعات و داده‌های مختلف توجه می‌کنند و به دنبال معنا و مفهومی هستند که از اطلاعات به دست می‌آید.

از نظر ذهنی به اتفاقات و احتمالات آینده توجه می‌کنند.

به آن چه «احتمال» و «امکان» دارد بیشتر توجه می‌کنند تا به آن چه واقعا «هست».

فکری یا احساسی بودن؛ تعیین می کند فرد چگونه تصميم گيری می کند و بر این اساس میزان فکری و احساسی بودن فرد استخراج می شود.


T. فکری (Thinking):

افرادی که در تصميم گيری از تفکر استفاده مي کنند (به نتايج منطقي انتخاب با عمل توجه دارند) آن ها سعی دارند از لحاظ فکری خود را از يک موقعيت جدا کرده و بی طرفانه و به شکل عينی آن را آزموده و علت و معلول را تجزيه و تحليل کنند.

روحیه‌ی تحلیلگر دارند، مسائل را از دیدگاه غیر شخصی مورد بررسی قرار می‌دهند.

معمولا حقیقت را بیان می‌کنند و بعید است به خاطر حفظ مصلحت از گفتن آن چیزی که درست می‌دانند صرفنظر کنند.

موضوعات را شخصی نمی‌کنند و انتقادات سازنده را در صورت منطقی بودن می‌پذیرند.


F. احساسی (Feeling):

به احساسات ديگران توجه می کنند، نيازها و ارزش ها را درک می کنند، احساساتشان را نشان می دهند.

موقع تصمیم‌گیری به نتیجه و تأثیری که تصمیم آن‌ها روی سایرین می‌گذارد توجه می‌کنند

خودشان را جای بقیه می‌گذارند تا ببینند دیگران چه احساسی دارند

در موقعیت‌های مختلف متوجه احساس خود هستند و نسبت به عواطف درونی‌شان آگاهی بیشتری دارند

منضبط یا ملاحظه کار بودن؛ گرايش خاصی است که تعيين می کند فرد ترجيح می دهد در شرايط سازمان يافته فعاليت کند و يا استقلال بيشتری داشته باشد :


J. منضبط- قانون مدار (Judgment):

تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را بطور دقيق مشخص کرده و بر انجام آن ها در سر وقت تعيين شده پافشاری می کنند.

دوست دارند زودتر در مورد موضوعات تصمیم بگیرند.

کارها و پروژه‌ها را از قبل برنامه‌ریزی می‌کنند تا با عامل پیش‌بینی نشده‌ای مواجه نشوند.

ترجیح می‌دهند کارهای ناتمام را تمام کنند و پرونده‌های نیمه‌باز را سریع‌تر در ذهن‌شان ببندند.

P. ملاحظه کار - ادراکی (Perception):

قوانين را خودشان تعيين می کنند و در انجام کارهايی که از قبل پيش بينی نشده يا فعاليت هايی که به سرعت و واکنش فوری نياز دارد، موفق هستند.

دوست دارند اطلاعات بیشتری در مورد موضوع به دست بیاورند بنابراین دیرتر تصمیم می‌گیرند

برای شروع کردن کار عجله نمی‌کنند اول کارهای دیگر را انجام می‌دهند و درست سر وقت به کاری که باید می‌پردازند

کارها را انجام می‌دهند اما به وقت ضرورت، خیلی اهل از قبل برنامه‌ریزی کردن نیستند و زودتر از موعد شروع کردنِ کار نیستند

 

 

اگر از شما بپرسیم تفاهم به چه معناست چه خواهید گفت ؟

تفاهم یعنی تحمل تفاوت !

هر چقدر ما بیشتر بتوانیم تفاوت های یکدیگر را تحمل کنیم در نتیجه تفاهم بیشتری با یکدیگر داریم . اما چطور این تفاوت ها را پیدا کنیم ؟

ما در این کارگاه دقیقا میخواهیم به همین سوال پاسخ دهیم !

اما علاوه بر این شما با مسلط شدن به ابزار MBTI  میتوانید ظرفیت های بلاقوه خودتان را کشف کنید .

اگر صاحب کسب کار هستید میتوانید با شناخت تایپ مخاطبین بهترین پیشنهاد را ارائه دهید  و در نتیجه کسب کار خود را رونق دهید

 

تفاوت این دوره با دوره های مشابه چیست ؟

به جرعت میتوان گفت در این دوره از علمی ترین و معتبرترین منابع و مطالب این حوزه استفاده شده است.

این دوره بیش از 15 رفرنس به زبان فارسی و انگلیسی دارد . بنابراین شما با شرکت در این دوره دسترسی زیادی به مطالب متفاوت و به روز MBTI  دارید .

در این دوره معتبر ترین فرم پرسشنامه MBTI  در اختیار شما قرار داده میشود که خودتان را با آن بسنجید،

از آنجا که ما مرکز تخصصی آموزش روان شناسی تحلیلی هستیم تمام تلاشمان را کرده ایم تا به مطالب کتاب PSYCHOLOGICAL TYPE  کارل یونگ پایبند بمانیم.

علاوه بر ارئه جامع مطالب این حوزه ما فراتر رفتیم و مطالبی بیش از MBTI  که در این حوزه وجود دارد ، در اختیار شما قرار میدهیم.

ضمن حفط کیفیت مطالب تلاشمان را کرده ایم تا مطالب عمیق تیپ شناسی را با زبانی ساده بیان کنیم.

در این دوره آنچه برای ما مهم است درک عمیق مطالب است که با طراحی کار های گروهی متفاوت و بازی های دسته جمعی آن را میسر کردیم.
برای پرداخت هزینه کلاس بدون ثبت نام در سایت اینجا را کلیک کنید.

 


اطلاعات ثبت نام :

مدرس: حمید رضا ریاضتی

(دانش آموخته روانشناسی یونگ در انستیتو یونگ تهران)

تاریخ: پنج شنبه و جمعه / 23 و 24 بهمن 1399

هزینه ثبت نام : یک میلیون و سیصد هزار تومان

 
 نظرات 
    برای ثبت نظر باید عضو باشید. اینجا ثبت نام کنید یا اگر عضو هستید وارد سامانه شوید.