روان تحلیل / مطالب / روانشناسی تحلیلی یونگ / یونگ بلاگ

یی چینگ (34) : شش خطی - شماره 25

1398/04/25

چکیده
ذهن انسان طبیعی و حقیقی‌ست، و از انعکاس یا طرح‌های پنهان سایه‌دار نشده است. چرا که هر جایی که هدف آگاهانه‌ای به چشم بخورد، حقیقت و بی‌گناهی طبیعی از دست می‌رود. طبیعتی که با روح هدایت نشده، نه تنها طبیعی نیست، بلکه طبیعت را فاسد می‌کند. آغازیدن با ایده طبیعی، بخشی از قطار ذهن را بیشتر پیش برده و از این قرار شش‌خطی در عین حال دربرگیرنده ایده اتفاق پیش‌بینی‌نشده می‌شود.

 

 

نوشته : ش.پ

 

وو وانگ - بی‌گناه (پیش‌بینی نشده)

سه خطی بالائی جیان کنش، آسمان

سه خطی پائینی جه ان برانگیختن، تندر

 

جیان، آسمان در بالا قرار گرفته؛ چه ان، جنبش در زیر واقع شده. جه ان، سه خطی پائینی زیر نفوذ خط قوی‌ست که از بالا، از آسمان دریافت می‌کند. هنگامی که جنبش در هماهنگی از قانون آسمان پیروی می‌کند، انسان بی‌گناه و بی‌تزویر است.

 

ذهن انسان طبیعی و حقیقی‌ست، و از انعکاس یا طرح‌های پنهان سایه‌دار نشده است. چرا که هر جایی که هدف آگاهانه‌ای به چشم بخورد، حقیقت و بی‌گناهی طبیعی از دست می‌رود. طبیعتی که با روح هدایت نشده، نه تنها طبیعی نیست، بلکه طبیعت را فاسد می‌کند. آغازیدن با ایده طبیعی، بخشی از قطار ذهن را بیشتر پیش برده و از این قرار شش‌خطی در عین حال دربرگیرنده ایده اتفاق پیش‌بینی‌نشده می‌شود. 

 

داوری

بی‌گناه. موفقیت والا. 

پشتکار باعث پیشرفت می‌شود. 

اگر شخص آن طوری که باید نیست، 

دچار بداقبالی می‌شود، 

و پیشرفتی در هیچ زمینه‌ای نصیب او نمی‌شود

تا کاری را برعهده بگیرد. 

 

 

انسان از آسمان فطرتی طبیعتاً خوب دریافت می‌کند که راهنمای او در تمامی افعال اوست. با ایثار کردن به طبیعت آسمانی درون خود، او به بی‌گناهی پاکی دست پیدا می‌کند که راهبرش به انجام درست کار با اعتماد غریزی و بدون هیچ فکر پاداش و سودبری شخصی‌ست. این اعتماد غریزی باعث موفقیت والا شده و "پیشروی با پشتکار" را باعث می‌شود. اما به هر حال هر چیز غریزی در این احساس بالا‌تر کلامی طبیعی نیست، بلکه آنچه که راست است در هماهنگی با اراده آسمانی است. یک غریزه نسنجیده عمل‌گرا، بدون تکیه بر این کیفیت درستکارانه تنها بداقبالی را به همراه می‌آورد. کنفسیوس دراین‌باره می‌گوید: آن کس که از بی‌گناهی دور می‌شود چه بر سرش خواهد آمد؟ اراده آسمانی و برکت آن شامل حال او نخواهد شد. 

 

انگاره

تندر در زیر آسمان می‌غرد: 

همه چیز‌ها به حالتی از بی‌گناهی بازگشت می‌کنند. 

از این روی پادشاهان باستانی

غنی از پرهیزکاری، و در هماهنگی با زمان، 

تمامی موجودات را پرورانده و و تغذیه می‌کردند. 

 

در هنگام بهار، هنگامی که تندر می‌غرد، نیروی زندگی دوباره در زیر آسمان به جنبش می‌افتد؛ همه چیز رشد کرده و بالا می‌آید و همه موجودات از وجه آفریننده کنش طبیعت بی‌گناهی کودک‌واره‌ای از حالت اصلی را دریافت می‌کند. پس با فرماندهان خوب انسانیت همراه هستیم: آنان با تکیه بر ثروت معنوی زیر فرمانشان تمامیت اشکال زندگی و تمامیت اشکال فرهنگی را تحت حمایت گرفته و پیشرفت آن‌ها را در زمان مساعد باعث می‌شوند. 

 

خط‌ها

نه در خط آغازین یعنی: 

سلوک توأم با بی‌گناهی باعث خوش‌اقبالی می‌شود. 

 

 

ضربان نخستین قلب همیشه خوب است، پس ما با اعتماد می‌توانیم از آن پیروی کنیم، به اقبال خوش و دستیابی به اهداف خود مطمئن باشیم. 

 

 

شش در خط دوم یعنی: 

اگر در هنگام شخم زدن زمین بر روی درو آن حساب نکند

و از کاربرد زمینی که آن را آیش می‌کند آگاهی نداشته باشد، 

پس بهتر است کاری بکند. 

 

 

ما بایستی هر کاری را بر وفق مکان و زمان متکی بر آن بسنجیم و نه اینکه چشم به نتایج آن داشته باشیم. پس هرکاری به خوبی انجام خواهد گرفت و هرچه برعهده گرفته شود با موفقیت توأم است. 

 

شش در خط سوم یعنی: 

بداقبالی ناشایست. 

گاوی که به وسیله کسی پروریده شده است

نصیب آدم سرگردان شده و پرورنده گاو آن را از دست می‌دهد. 

 

 

برخی اوقات بداقبالی ناشایست مال کسی را به کس دیگری وامی‌گذارد، به عنوان مثال هنگامی که شخصی راه افتاده و گاوی پروار را از آن خود می‌کند. آنچه او به دست آورده از دست صاحب اصلی به در رفته. در تمامی معاملات، صرف‌نظر از آنکه چقدر بی‌گناهیم باید خود را با خواست زمان هماهنگ کنیم، در غیر این صورت بداقبالی غیر منتظره‌ای گریبان ما را می‌گیرد. 

 

شش در خط چهام یعنی: 

آن کس که بتواند استقامت کند

بری از سرزنش باقی می‌ماند. 

 

ما نمی‌توانیم چیزی را که با راستی متعلق به ماست، ولو اینکه دروش بیندازیم، از دست بدهیم. پس جای نگرانی نیست. تمامی آنچه نیازمند آنیم این است که به طبیعت حقیقی خود وفادار مانده و به دیگران گوش ندهیم. 

 

نه در خط پنجم یعنی: 

در هنگام ییماری هیچ دارویی به کار نبرید

شفا نیافتن تقصیر شما نیست. 

بیماری خودش برطرف می‌شود. 

 

 

ممکن است شری غیر منتظره از خارج وارد شود. اگر این از طبیعت خود شخص سرچشمه نگرفته باشد یا ساقه‌ای در آنجا نداشته باشد، شخص نباید برای حذف آن به عوامل خارجی متوسل شود، بلکه با آرامش باید بگذارد تا طبیعت جریان خود را از سر گیرد. پس آنگاه بهبود خود از راه می‌رسد. 

 

 

نه در خط بالا یعنی: 

عمل بی‌گناهانه باعث بداقبالی می‌شود. 

پیشرفتی نیست. 

 

 

هنگامی که در شرایط موجود زمان برای پیشرفت مطلوب نیست، بهترین کار این است که با آرامش منتظر بمانیم، بی‌آنکه طرحی درافکنیم. اگر شخص بدون فکر دست به عمل بزند و بکوشد بر ضد تقدیر عمل کند موفقیت به دست نخواهد آمد.

 

 

با کلیک روی هر کدام از اعداد زیر می توانید توضیحات مربوط به آن شش خطی را مطالعه کنید :

08 07 06 05 04 03 02  01
16
15 14 13 12 11 10  09 
24 23 22 21 20 19 18 17
32 31 30 29 28 27 26 25
40 39 38 37 36 35 34 33
48 47 46 45 44 43 42 41
56 55 54 53 52 51 50 49
64 63 62 61 60 59 58 57